KS elektriska

Policys

Miljöpolicy

KS Elektriska skall genom att aktivt integrera miljöfrågor i hela sin verksamhet bidra till en bättre livsmiljö för de anställda, för företagets kunder, för samhället och naturen. Genom en aktiv ledning skall företagets anställda motiveras att som en naturlig del i sitt arbete beakta miljöfrågor i sitt dagliga arbete och på fritid.

Alla typer av verksamheter inom företaget skall belysas och strävan skall vara att ständigt göra förbättringar vad det gäller påverkan av miljön, arbetsmiljö, trivsel och säkerhet.Omsorg om vår när- och världsmiljö skall märkas i vårt företag och i de arbeten vi utför genom:

Kvalitetspolicy

KS Elektriska sätter yrkesskicklighet i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med god kvalitet.
Alla som arbetar inom företaget skall aktivt medverka till att åstadkomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder.
Kvalitet i verksamheten bygger på allas medverkan och vårt mål skall vara att överträffa kundens förväntningar.
Antal reklamationer på utfört arbete skall sträva mot noll procent och vi skall uppfattas som en god samarbetspartner och en komplett leverantör.
Vi skall arbeta med ständiga förbättringar av all verksamhet.

Policydokument

Här kan du ladda ner olika dokument som innehåller våra policys.

Arbetsmiljöpolicy
Elsäkerhetspolicy
Kvalitetspolicy

KS Elektriska AB | Hyvlaregatan 1 | 461 32 Trollhättan | Telefon: 0520-290 200 | info@kselektriska.se

Webbplats utvecklad av Trinax AB