KS elektriska

Kontakta oss

Serviceavdelningen

 

KS Elektriska har en serviceavdelning för att lättare tillgodoses kunders behov av snabba insatser och minska väntetiderna för personer som vill kunna använda rotavdraget.

Vi har ett flertal olika servicekunder, utt urav av dessa ser du här under.

•ICA MAXI Trollhättan
•ICA Kvantum Jätten
•Sodexo
•KM Fastigheter
•Stora Mellby
•Siemens
•Vattenfall
•Tomt A
•Schenker
•Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL
•IQR Solution

Har ni funderingar eller frågor ber vi er kontakta vår serviceansvarig, Billy på 0520 - 290 216.

 rot

 

 

 

ROT-avdrag

Är du ägare till ett småhus eller bostadsrätt? Då har du rätt till att göra ett ROT-skatteavdrag för utförda tjänster av elföretag.


Vad är ett ROT-skatteavdrag? -text hämtad från www.skatteverket.se
Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.
Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus. Med nybyggt hus avses småhus för vilken fastighetsavgift inte har tagits ut för de fem första kalenderåren efter beräknat värdeår. Du får inte heller rotavdrag för om- eller tillbyggnader som sker de fem första åren som ett småhus är befriat från fastighetsavgift.


Vad innebär ROT-avdraget? 
Den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt kan få en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kr per år och individ. Underlaget kommer dock att omfatta såväl ROT-arbeten som nuvarande RUT-arbeten. Underlaget för skattereduktion för ROT-arbeten utgörs av arbetskostnaden.
Avdraget gäller per person. Är det två ägare till en bostad får varje ägare utnyttja sin del av avdraget. Underlaget (arbetskostnaden) kan då vara 2 x 100 000 kr = 200 000 kr och då blir skattesubventionen 100 000 kr.  

Vill du veta just hur stort ditt ROT-avdrag blir finns det en ROT-kalkyl för detta ändamål som hjälper dig på vägen.

Den hittar du genom att klicka på länken här: http://www.rot-avdraget.se/                                                                                                                          


KS Elektriska AB | Hyvlaregatan 1 | 461 32 Trollhättan | Telefon: 0520-290 200 | info@kselektriska.se

Webbplats utvecklad av Trinax AB